mojmír langer
designer

777 607 067, mom@post.cz
logo auto moto revue ČT

logo pro pořad české televize AUTO MOTO REVUE, kde bylo vypracována hlavní grafika log a podlog, různé dopravní prostředky (auto - jako hlavní, morotka, autobus, traktor, tir...), vše vytvořeno z obdelníků a kruhů (taktéž podloga - různé zborcení auta, nabourání auta, které sev pořadu objevuje často v animaci, tachometr, kilometrovník..., vše opet vycházející z daných obdelníků a kruhů), výborná spoluráce s celým týmem producentů, režiséra i s hlavním grafikem české televize petrem černým (všem děkuji)